Pingsan, Batalkan Puasa?

Pertanyaan:
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ustadz, mohon penjelasan mengenai bebrapa permasalahan yang berkaitan dengan puasa:
1.    Amalan manakah yang lebih utama dilakukan di bulan Ramadhan, membaca Al Qur’an ataukah mengerjakan shalat sunnah?
2.    Bagaimana dengan puasanya orang yang pingsan pada saat dia puasa dibulan Ramadhan? Apakah batal?
3.    Apa (pendapat) anda tentang dibelenggunya setan pada bulan Ramadan?
Jazakumullah khair atas penjelasan ustadz
Hamba Allah

Jawaban:

Alhamdulillah, petunjuk Rasulullah #n  pada bulan Ramadhan adalah memperbanyak jenis-jenis ibadah. Malaikat Jibril selalu mendatangi Rasulullah pada malam hari bulan Ramadhan untuk membacakan Al-Qur'an kepada beliau. Dan beliau lebih cepat berbuat kebaikan daripada angin berhembus apabila Malaikat Jibril datang menemui beliau. Beliau adalah seorang yang sangat dermawan terutama pada bulan Ramadhan. Pada bulan Ramadhan beliau memperbanyak shadaqah, amal kebaikan, tilawah Al-Qur'an, shalat, dzikir dan i'tikaf. Itulah petunjuk Nabi di bulan Ramadhan yang mulia ini.

Adapun mengenai perbandingan keutamaan antara tilawah Al-Qur'an dan shalat sunnat, maka hal itu bergantung kepada

Read more ...

Hukum Lelang Yang Tidak Jelas dan Menolak Hal Sia-Sia

Pertanyaan
Assalamualaikum ustadz. Mohon penjelasan dari beberapa pertanyaan kami;

  1. Ayahku adalah seorang yang berprofesi sebagai pedagang. Akhir akhir ini beliau sering memenangkan transaksi lelang yang diadakan beberapa instansi pemerintah untuk kemudian dijual lagi.
  2. Bagaimana hukum mengikuti lelang yang diadakan secara online, karena barang yang dilelang belum jelas kualitas maupun bentuk aslinya?
  3. Apakah diperbolehkan?Bagaimana cara kita menolak ajakan teman yang kadang mengajak untuk berbuat sia-sia dan tidak bermanfaat dengan tanpa menyakiti hatinya?

Jazakumullah atas penjelasan ustadz.

Wassalamualaikum warohmatullohi wabarakaatuh.
Andri- S

Jawaban
Wa’alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh.

Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan pada soal yang disebutkan, saya rinci sebagai berikut:

  1. Bagaimana hukum mengikuti lelang?
  2. Bagaimana hukum mengikuti lelang secara online?
  3. Jika barang yang dijual tidak jelas kualitas dan bentuk aslinya, apakah diperbolehkan lelang seperti itu?
  4. Apa hukum mengerjakan hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat?
  5. Bagaimana menolak ajakan teman yang mengajak kepada perbuatan sia-sia tetapi dia tidak tersinggung?

Untuk pertanyaan pertama tentang hukum mengikuti lelang, transaksi lelang adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual

Read more ...

Edisi Terbaru